Gaatkens Plas
Gemotoriseerd Varen

spacer-30

blauwe-verbinding-titel-sm
Wandel langs de toekomstige Blauwe Verbinding en geniet van de nieuwe natuur.

banner BV-Walk

Gemotoriseerd varen

Koedoodseplas en Gaatkensplas

verbodIn de Vinexlocatie Midden-IJsselmonde is door de gemeente Barendrecht en Albrandswaard de Gaatkensplas en Koedoodseplas aangelegd. Het beheer en onderhoud is ondergebracht bij waterschap Hollandse Delta. Voor het gemotoriseerd varen met bijvoorbeeld een elektromotor op de Koedoodseplas en Gaatkensplas is onder bepaalde voorwaarden geen ontheffing nodig.

Het waterschap heeft op 3 maart 2009 een verkeersbesluit genomen, waardoor geen ontheffing voor gemotoriseerd varen op de Koedoodseplas en Gaatkensplas meer nodig is.

  • Het gemotoriseerd varen is alleen voorbehouden aan personen, die direct wonen aan de Koedoodseplas en Gaatkensplas of watergangen binnen de eilanden én beschikken over een aanlegmogelijkheid langs het eigen perceel.
  • Het gemotoriseerd varen is alleen voorbehouden aan boten met elektromotor met een maximum vermogen van 2,3 kW.

gemotoriseerd varen

blauwe-verbinding-titel-sm

De Blauwe Verbinding is een open watergang van dertien kilometer tussen het Zuiderpark in Rotterdam en de Zuidpolder in Barendrecht.

Functies:

Aanvoer van schoon water vanuit de Oude Maas naar het Zuiderpark;
Recreatieve vaarroute tussen het Zuiderpark, het Zuidelijk Randpark, het Buytenland en de Zuidpolder;
Ecologische verbinding tussen groengebieden in het stedelijke gebied en (toekomstige) natuurgebieden op IJsselmonde;
Bijdragen aan gevarieerd wonen.

Koedoodse plas en Gaatkenseplas

Gebieden:

Zuiderpark Rotterdam;
Zuidelijk Randpark Rotterdam;
Koedoodse plas en Gaatkensplas ;
Zuidpolder Barendrecht.

Het gehele tracé

De route loopt vanuit de oostelijke hoek van het Zuiderpark via de oostrand van Zuidwijk naar het Zuidelijk Randpark. Dit park ligt ten noorden van de A15 en is in beheer bij het Recreatieschap IJsselmonde. Na kruising van de havenspoorlijn en de A15 met een nieuw kunstwerk kan via enkele aangepaste waterpartijen langs de Rhoonse Baan aangetakt worden op de Koedood. Vanuit de Koedood kan aansluiting gevonden worden op het landschapspark Buytenland en in oostelijke richting op een waterpartij in het recreatiegebied en het Waaltje. Meer informatie, kaarten en nieuws over de blauwe verbinding

Wandelen

Men is nog volop bezig met de aanleg van de Blauwe Verbinding, maar er kan al heerlijk gewandeld worden langs de route.

  • Laatste update op .
  • Hits: 2243