IJsvogelwand
Zuidelijk Randpark

spacer-30

blauwe-verbinding-titel-sm
Wandel langs de toekomstige Blauwe Verbinding en geniet van de nieuwe natuur.

banner-blauwe-verbinding

IJsvogelwand

IJsvogelwand De IJsvogelwand bestaat uit een steile wand die bestaat uit zand en klei. De zandkorrels moeten grof en hoekig zijn zodat de kans op instortingsgevaar wordt geminimaliseerd. De geplande locatie in het Noordelijk Tracé is afgelegen, omringt door bomen en direct aan het watergelegen. Door in het Noordelijk Tracé een wand te realiseren kan het leefgebied en dispersievermogen van de IJsvogel worden vergroot.

IJsvogel

De ijsvogel worden aangetroffen in een habitat met ondiep water (tussen 0,1 en 0,3 m diep). Uit beide bronnen blijkt dat de IJsvogel vooral bij helder water voorkomt, al wordt de soort ook aangetroffen bij troebeler water. Hierbij kan peilfluctuatie de soort afstoten en is de aanwezigheid van uitkijkposten, in de vorm van overhangende takken of rietvegetatie,belangrijk om de soort in een gebied te krijgen. Het dieet bestaat voornamelijk uit kleine zoetwatervissen, maar ook waterinsecten, kreeftachtige, schelpdiertjes, landinsecten of amfibieën.

ijsvogelwand

Daarnaast is de IJsvogelafhankelijk van geschikte broedplaatsen, zoals onbegroeide steile oevers of stevige wortelkluiten, die zacht maar stevig moeten zijn, omdat hierin nestgangen worden gegraven voor jongen. De nesten worden bij voorkeur ongeveer 0,5 meter boven de oever gebouwd met een voorkeurshoogte van de steile wand van 2 meter of hoger. Tevens blijkt uit dat strenge winters bepalend zijn voor de populatie ontwikkeling. Hoe minder streng de winters, hoe beter de IJsvogel populatiezich kan ontwikkelen.

  • Laatste update op .
  • Hits: 1962