Stuw Oldegaarde
Zuiderpark Rotterdam

spacer-30

blauwe-verbinding-titel-sm
Wandel langs de toekomstige Blauwe Verbinding en geniet van de nieuwe natuur.

banner-blauwe-verbinding

Stuw Oldegaarde

De wegkruisingen Slinge, Oldegaarde en Maeterlinckweg vormen allen een barrière voor de ecologie en recreatie van de Blauwe Verbinding. Het oppervlaktewater wordt onder de wegen Slinge en Oldegaarden doorgevoerd door middel van duikers of gemalen/persleidingen, waardoor het voor recreanten en doelsoorten lastig is om zich te verplaatsen tussen de verschillende deelgebieden.

De meest gewenste oplossing is een open verbinding bij de barrières Slinge en Oldegaarde. Dankzij een open verbinding zullen kanoërs zonder belemmeringen vanuit de zuidelijke tracés van de Blauwe Verbinding naar het Zuiderpark kunnen varen. Bovendien zal de doorstroom van het oppervlaktewater en de migratie van vissen en andere onderwaterorganismen worden bevorderd vanwege het feit dat alle belemmeringen voor migratie en doorstroom van water worden opgeheven. Het nadeel van deze optie zijn de kosten; (5 miljoen Slinge, 2,3 miljoen Oldegaarde). De kosten passen niet binnen het budget van de Blauwe Verbinding.

ecologische kaart

  • Laatste update op .
  • Hits: 1751