Kluunplaats Slinge
Zuiderpark

spacer-30

Wandel langs de toekomstige Blauwe Verbinding en geniet van de nieuwe natuur.

Kluunplaats Slinge

 

 

trace noord

toekomst Slinge

De kruising met de Slinge is het meest kostbare deel van de Blauwe Verbinding in noordelijk tracé, vanwege de breedte van de Slinge, waterpeilverschillen en de verschillende verkeersstromen.

Op dit moment zijn er niet de middelen om dit onderdeel mee te nemen. De recreatieve en ecologische ambities van de Blauwe Verbinding worden in een later stadium gerealiseerd, ongeveer in 2015 in combinatie met groot onderhoud. De waterdoorvoer zal nog dit jaar geregeld worden met een persleiding onder de Slinge. Dit is een van de opgenomen maatregelen in het geactualiseerde deelgemeentelijk waterplan.

  • Laatste update op .
  • Hits: 2110