Geschreven op . Geplaatst in Rotterdam Toen.

Kerktoren Pernis

De Kerktoren van de Nederlands Hervormde kerk in Pernis is gebouwd in de 2e helft van de 15e eeuw. Hiermee behoort de kerk in Pernis tot één van de oudste gebouwen in Rotterdam. De kerktoren is zelfs ouder dan de toren van de Laurenskerk.

Middeleeuwse kerk

De bouw van de huidige Nederlands Hervormde Kerk vond plaats in de jaren 1925-1926. Daarbij werd het laatmiddeleeuwse kerkgebouw, dat op deze plaats stond, gesloopt. Op basis van een inscriptie, op een onder de ramen ingemetselde steen, zou het kerkgebouw in 1428 gebouwd zijn. Alleen de kerktoren, waarvan aangenomen wordt dat die zelfs nog ouder is, bleef gespaard en werd opgenomen in de nieuwbouw. Er zijn ook aanwijzingen dat er rond 1307 al een parochiekerk in Pernis was.

Toren

De bakstenen kerktoren bestaat uit twee geledingen, met natuurstenen hoekblokken en spaarvelden met boogfriezen. De klokkenstoel met klok van Pieter Ostens stamt uit 1672. De luidklok in de toren is van 1672 en is in opdracht van de VOC gemaakt. Op de torenspits zie je drie figuren

toren

Historische plaats

Achter deze toren ligt nog het kerkhof met een aantal grafzerken uit de 19e eeuw. Het heeft tot 1914 dienst gedaan als algemene begraafplaats. De pastorie naast de kerk dateert van 1883 en wordt nog steeds door de dominee bewoond. Direct ernaast het Buurthuis. Dit was tot 1881 de enige school in Pernis. Aan de voorzijde van deze school was hier tot 1899 de Raadkamer (gemeentehuis). Te zien aan de steen in de voorgevel van nr. 13.

Ligging

De kerk van Pernis is gelegen aan de Pastoriedijk, die deel uitmaakt van de dijk van de Polder Nieuw Pernis. De polder ligt ten noorden van de Polder Oud Pernis, waarvan de dijk op twee plaatsen is onderzocht en dateert uit het einde van de 12de/begin 13de eeuw. De haven van ‘Pernesse’ wordt in 1250 vermeld. Beide polders bleven gespaard bij de overstroming van de Riederwaard in 1373.

Rijksmonument

bescherm monumentRond 1811, heeft Napoleon er voor gezorgd dat in Nederland veel kerktorens rijksmonumenten werden, zodat ze bewaard zijn gebleven. Niet omdat hij kerks was, maar omdat hij ze als uitkijktorens, voor zijn troepen, wilde gebruiken om Engeland aan te vallen. De toren staat nog steeds op de monumentenlijst.

Nederlands Hervormde Kerk Pernis

Opvallend bij de kerk is nog het hekje met de Ooivaar. Mogelijk omdat via de consistorie ( achterzijde kerk) de dopelingen werden binnen gebracht om gedoopt te worden.

Rotterdam Toen - Kerktoren Hervormde Kerk Pernis is mede tot standgekomen dankzij:

Hervormde Gemeente Pernis

Boor